استودیو گرافیک دو بعدی

 

اولین استودیو مجموعه نگارآرت در راستای طراحی دو بعدی گرافیک دیجیتالی شروع به کار کرد و توانست نیازهای مشتریان و مخاطبان را در زمینه ساخت تبلیغات و آثار هنری برآورده کند. با گذشت زمان اعضای این بخش از مجموعه نگارآرت با آموخته های خود توانستند قدمی بزرگ در ساخت تصاویر مفهومی که مخاطبان خاص خود را دارد، بر دارند. از این رو در راستای ساخت محتوای داستانی که هدف اصلی ما است، این استودیو نقش پر رنگی در طراحی صحنه ها و کارکترها خواهد داشت.