استودیو فیلم و انیمیشن

 

دهمین استودیو از مجموعه نگارآرت که با هدف اجرا کردن و به تصویر کشاندن داستان های کوتاه و بلندی که توسط اعضای استودیو نویسندگی نوشته می شود است. استودیو فیلم سازی کار خود را با ساخت فیلم های کوتاه آغاز کرده است و با گذشت زمان اخبار جدید از پروژه های بزرگ خود به مخاطبین و علاقه مندان ارائه می دهند.