استودیو آموزش

 

هشتمین استودیو از مجموعه نگارآرت که با هدف آموختن هرآنچه که نیاز کاربردی جامعه در فیلدهای نرم افزارهای گرافیکی، تدوینی، مشکلات کامپیوتری، بررسی و معرفی گیم، فیلم و سریال، اصول نوشتن داستان و فیلنامه و...