محافظین سرنوشتمجموعه داستانی "محافظین سرنوشت" نوشته حسین غدیانی، یکی از بزرگترین مجموعه داستانی های علمی تخیلی دنیا می باشد که درباره 24 شخصیت اصلی متشکل از 12 مرد و 12 زن مبارز... که در قالب فیلمنامه برای دو فیلم سینمایی و دوازده مینی سریال هفت قسمتی نوشته شده است.

ایده طرح داستان: چه خواهد شد اگر اسطوره های باستانی هزاران سال قبل در جسم و روح 24 مبارز وارد شوند و آن ها را به جنگجویانی تبدیل کنند که بتوانند علیه بی عدالتی، دشمنان مردم و سرزمینشان بجنگن و کشورشان را آزاد کنند...

"سایه های شب" اولین فیلم بلند از اولین مجموعه داستان های محافظین سرنوشت می باشد که به زودی تیزری از این مجموعه در وب سایت و شبکه های اجتماعی استودیوهای نگارآرت قرار خواهد گرفت.