دامون محمودی

 

نام: دامون محمودی
زادروز: 16 اسفند 1366
زادگاه: ایران - تهران
دانش آموخته: نرم افزار کامپیوتری و گرافیک

سوابق شغلی:


گرافیست: لیتوگرافی دریا (1387 - 1386)

گرافیست و عکاس: مجله مهر پارسیان (1395 - 1392)

گرافیست: موسسه بلوط نقره ای (1399 - 1395)
مهارت ها تکمیلی:


عکاسی تبلیغاتی
عکاسی پرتره
عکاسی صنعتی
چاپ روی صفحه و اچینگمهارت ها نرم افزاری:


Adobe Illustrator (سطح: Advanced)
Adobe Photoshop (سطح: Advanced)
Adobe InDesign (سطح: Advanced)
Adobe Premiere (سطح: Advanced)
CorelDRAW (سطح: Advanced)
Maxon Cinema 4D (سطح: intermediate)