مریم نجارزاده

 

نام: مریم نجارزاده
زادروز: 5 اسفند 1366
زادگاه: ایران - تهران
دانش آموخته: گرافیک و فیلمسازی