متین نعمتی

 

نام: متین نعمتی
زادروز: 4 اردیبهشت 1380
زادگاه: ایران - تهران
دانش آموخته: رشته گرافیک کامپیوتریاز تخصص های ایشان می توان به نقاشی دیجیتال، فتومنتاژ، عکسای در سبک های دارک و فانتزی اشاره کرد.