مینا باسمچی

 

نام: مینا باسمچی
زادروز: 20 فروردین 1365
زادگاه: ایران - تهران
دانش آموخته: کارشناسی رشته دبیری زبان